Kontakt

Helena Cehlárová

iOptic s.r.o.
Popradská 82
040 11 Košice

0905 359 663
info@ioptic.sk

IČO: 50796518
IČ DPH: SK2120475038

Spoločnosť zapísaná: Okresný sud Košice I,  oddiel Sro,  vložka  č. 41079/V

 

Opýtajte sa

{! errorName !}
{! errorMail !}
{! errorPhone !}
{! errorText !}
{! message !}