Vyšetrenie farbocitu

Optika iOptic ponúka na oboch pobočkách - v Spišskom Podhradí aj v Gelnici - vyšetrenie farbocitu a jeho porúch. Pri poruchách farbocitu a pri farbosleposti ide o zmenu vnímania farieb. Pacient teda buď nedokáže rozoznávať celé spektrum základných farieb a ich odtieňov, alebo vôbec nerozoznáva farby.

Na retine v ľudskom oku sa nachádzajú 3 druhy receptorov pre vnímanie farieb - receptory pre vnímanie červenej, modrej a zelenej farby. Pri poruchách farbocitu je znížená citlivosť niektorého alebo všetkých receptorov, pri farbosleposti je minimálne jeden druh receptorov nefunkčný.

Stupeň a závažnosť poruchy sa diagnostikuje pomocou anomaloskopu, alebo pomocou Colorlite testu. Väčšinu porúch farbocitu je možné korigovať šošovkami. Po diagnostike nasleduje skúška aj so šošovkami korigujúcimi farbocit, pri ktorej by malo byť videnie pacienta bohatšie na farby.

Korigujúce šošovky je možné kombinovať aj s dioptriami, korekciu farbocitu zatiaľ nie je možné aplikovať na kontaktné šošovky. U pacientov, ktorí nemajú dioptrické šošovky, sú použité šošovky s nulovými dioptriami.

Šošovky na korekciu farbocitu a farbosleposti zlepšujú kvalitu života a obohacujú vnímanie pacienta o vnímanie spektra farieb.