Meranie zraku

Kvalitné meranie zraku je základom pre výber vhodnej starostlivosti o zrak. V našich prevádzkach v Košiciach, Gelnici a v Spišskom Podhradí pracujú skúsení optometristi, ktorí vám ochotne zmerajú zrak, odporučia vhodné okuliare či kontaktné šošovky a pomôžu s ich výberom. V prípade vážnejších porúch zraku vám odporučia očného lekára.

Pri meraní zraku vychádzame vždy z individuálnych potrieb zákazníka. Prvým krokom je rozhovor optometristu so zákazníkom s cieľom zistiť zrakové problémy a preferencie. Nasleduje prístrojové meranie zraku a precízne meranie dioptrických hodnôt, kedy prostredníctvom dioptrických šošoviek rôznych hodnôt zisťujeme presné dioptrie očí. Po konzultácii výsledkov so zákazníkom nájdeme spoločne to najlepšie riešenie pre zákazníka.