Nákup prístrojov pre naše pobočky

Vybavujeme naše optiky optometrickými prístrojmi pre zlepšenie našich služieb. Informácie o konrétnych prístrojoch nájdete v dokumente nižšie.

Kúpna zmluva na optometrické prístroje (PDF)

Projekt "Rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných optometrických služieb spojených s očnou diagnostikou, očnou korekciou a refrakciou”

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a v súlade s realizáciou aktivít podľa schváleného Akčného plánu rozvoja okresu Levoča.